ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ

Το ιγμόρειο άντρο είναι μια αεροφόρος κοιλότητα στο οστό της άνω γνάθου πάνω από τα ακρορρίζια του δεύτερου προγομφίου και των τριών γομφίων αμφοτερόπλευρα. Όταν χάνεται ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δόντια συνήθως παρατηρείται επέκταση προς τα κάτω του χώρου του ιγμορείου με αποτέλεσμα το οστό που θα χρησίμευε για την τοποθέτηση ενός ή περισσότερων εμφυτευμάτων να είναι ανεπαρκές ως προς το ύψος του.


Σ΄ αυτή την περίπτωση αν τοποθετήσουμε ένα οστικό μόσχευμα κάτω από τη μεμβράνη που καλύπτει την κοιλότητα υγιούς ιγμορείου, σε μερικούς μήνες δημιουργείται οστό ικανό να δεχθεί το εμφύτευμα.


Πολύ πρόσφατα την παραδοσιακή μέθοδο ανύψωσης ιγμορείου με δημιουργία μεγάλης χειρουργικής τομής και μεγάλης οστικής οπής πλαγίως του ιγμορείου, αντικατέστησε ως εναλλακτική για τις περισσότερες των περιπτώσεων μια μέθοδος που χρησιμοποιεί οστική οπή μόλις 3ων χιλιοστών σε διάμετρο και προκαλεί την ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου με το φούσκωμα μικρού μπαλονιού που περνά μέσα από τη μικρή αυτή οπή. Η ενόχληση του ασθενή σ' αυτή την περίπτωση είναι ελάχιστη.


Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται δύο περιστατικά με τη μέθοδο αυτή MIAMBE ( Minimally Invasive Antral Membrane Balloon Elevation).


ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ